PDA

Visualizza la versione completa : Definizioni dei termini giapponesi


 1. Yamadori
 2. Aburakasu
 3. Akadama
 4. Akamatsu
 5. Akinire
 6. Araki
 7. Baiyobachi
 8. Bankan
 9. Bonkei
 10. Bonseki
 11. Bunjin
 12. Bushido
 13. Chiosensoro
 14. Chokkan
 15. Chumono
 16. Dai
 17. Edatsugi
 18. Edauchi
 19. Edazashi
 20. Ezomatsu
 21. Ichinoeda
 22. Fukinagashi
 23. Gobone
 24. Gojomatsu
 25. Gotemono
 26. Haeeda
 27. Hagari
 28. Hankengai
 29. Hariganekake
 30. Hinoki
 31. Hokizukuri
 32. Honbachi
 33. Ichii
 34. Icho
 35. Ikadabuki
 36. Ishi
 37. Ishitsuki
 38. Jin
 39. Jusei
 40. Jushin
 41. Kabudachi
 42. Kaede
 43. Kannunchieda
 44. Kansui
 45. Kanumatsuchi (kanuma)
 46. Karikomi
 47. Katademoki
 48. Kejaki
 49. Kengai
 50. Keshitsubu
 51. Ketotsuchi
 52. Koan
 53. Kohai
 54. Kokejun
 55. Komochi (sokan)
 56. Kusamono
 57. Kuromatsu
 58. Kurotsuchi
 59. Kiryuzuna (kiryu)
 60. Mame bonsai
 61. Meiboku
 62. Miki
 63. Mimono
 64. Misho
 65. Mishomono
 66. Mizugoke
 67. Momiji
 68. Moyogi
 69. Neagari
 70. Nebari
 71. Nefari
 72. Nejikan
 73. Netsuranari
 74. Netsugi
 75. Nezashi
 76. Ninoeda
 77. Nishikimatsu
 78. Omono bonsai
 79. Oyakata
 80. Sabamiki
 81. Sankan
 82. Sannoeda
 83. Sashiho
 84. Sashiki
 85. Satsuki
 86. Seishi
 87. Senpai
 88. Sensei
 89. Shakan
 90. Shari
 91. Sharimiki
 92. Shin
 93. Shinpak¨
 94. Shohaku
 95. Shohin bonsai
 96. Soro
 97. Suiban
 98. Suiseki
 99. Tanegi
 100. Toriki
 101. Torikimono
 102. Tosho
 103. Tsugiki
 104. Ushiroeda
 105. Yobitsugi
 106. Tokonoma
 107. Nishikimatzu
 108. Mizuki
 109. Sugi
 110. Karin
 111. Kobushi
 112. Akoeda
 113. Tanuki
 114. Mochikomi
 115. Sashieda